skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com
Spelifiering Inom IT

Spelifiering inom IT

Spelifiering är ett relativt nytt begrepp som står för när spelelement används inom olika verksamheter som vanligtvis inte brukar förknippas med spelande. Hit hör till exempel transport, IT, utbildning och handel. Med hjälp av spelifiering (eller ”gamification” på engelska) går det att öka användarens engagemang för materialet eller programvaran.

För att utföra olika spelifierade moment vid datorn används traditionella verktyg som mus och tangentbord, men även mer spelinriktade kontroller kan användas. Ett exempel är en ps5 kontroll, som är trådlös och har adaptiva dynamiska avtryckare. Med en skön ergonomi kan verktygen understödja spelifieringens mål och skapa ett starkare engagemang hos användaren.

IT i samhället

IT, eller informationsteknik, påverkar vår vardag varje dag, och innebär att datorer används för att lagra, hämta, skicka och förändra information. IT började först användas som ett begrepp under nittiotalet. Tidigare brukade man benämna området som ADB eller automatisk databehandling.

Allt fler arbeten involverar IT, där befolkningen i stor utsträckning använder smartphones, laptops och surfplattor medan de arbetar och när de tar sig till och från jobbet. De flesta sköter sina bankaffärer via telefonappar, och bokar resor och biobesök med hjälp av olika IT-system. Det går nu att sköta en stor del av livet digitalt med hjälp av digitala hjälpmedel. IT-samhället utvecklas också snabbt, trots att det är ett relativt nytt påfund i mänsklighetens historia. Före 1990-talet var det få som använde internet, nu är det tillgängligt till en stor del av världens befolkning. På grund av att så mycket data numera hanteras med IT-stöd har även riskerna ökat, där bedrägerier, dataintrång och skadlig kod kan spridas och orsaka stor ekonomisk och personlig skada. Dessa bedrägerier kan utföras av enskilda individer, men sker också allt mer i form av en ökande organiserad brottslighet. För att skydda den stora mängden känslig information som finns inom IT-system är informationssäkerhet en allt mer viktig faktor i samhället. Regeringen har därför som ambition att främja god informationssäkerhet och därmed öka beredskapen inför allvarliga kriser och störningar.

Spelifiering

Spelifiering kan användas inom många olika områden, där ett av de mest växande är utbildning. Inom skolvärlden har man utforskat spelifiering i flera år, men det är ett relativt nytt forskningsfält som fortfarande har kunskapsluckor. Även inom skolan används ofta olika IT-system, både av lärare, elever och vårdnadshavare.

I Möllegårdens skola som ligger i Svängsta i Karlstads kommun har fjärdeklassarna fått prova på en ökad spelifiering inom skolarbetet. Det är pedagogen Anders Eriksson som har förbättrat elevernas motivation genom att införa mer spelrelaterade moment, vilket gör det roligare för fjärdeklassarna att läsa läxor. Han menar att skolan har många omotiverade elever och att detta är ett bra sätt att öka intresset hos eleverna, på ett helt nytt sätt som tidigare inte funnits på skolan. Med hjälp av spelmekanik som har nivåer, poäng och belöningar har motivationen ökat och klassen har även upplevt andra vinster, som ett större lugn och lägre ljudnivå i klassrummet. Kunskap inom kognitionsvetenskap, speldesign och psykologi i utbildningen kan förbättra elevernas skolprestation.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Back To Top