skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com
Spelifiering Inom IT

Spelifiering inom IT

Spelifiering är ett relativt nytt begrepp som står för när spelelement används inom olika verksamheter som vanligtvis inte brukar förknippas med spelande. Hit hör till exempel transport, IT, utbildning och handel. Med hjälp av spelifiering (eller "gamification" på engelska) går…

Read More
Back To Top