skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com
Allmänt Om IT

Allmänt om IT

IT är ett ord som många idag slänger sig med, men kanske utan att riktigt veta vad det betyder. De flesta är i alla fall överens om att det är något som har blivit viktigare och viktigare och det är något som påverkar i stort sett allas liv i någon mån varje dag. IT är egentligen en förkortning för informationsteknik och innebär användandet av datorer för att förvara, hämta, skicka och manipulera data eller information. Informationsteknik som begrepp började användas inom den bransch som ägnade sig åt detta under början av 1990-talet, tidigare använde man i Sverige begreppet ADB som står för automatisk databehandling.

IT-jobb

Fler och fler arbeten har idag att göra med IT, och IT påverkar människors liv i allt högre grad. Det är bara att sätta sig på bussen för att inse att nästan alla människor, i alla åldrar spenderar i stort sett all sin lediga tid i sin smart phone, surfplatta eller laptop. Bankärenden sköts idag via appar på telefonen, och bokningar av resor, biobesök, lyssning av musik och podcasts och så vidare sker via internet. Många köper till och med sin mat via applikationer som använder sig av IT. I mångt och mycket är det möjligt att styra hela sitt liv idag via IT, man behöver knappt lämna sitt boende. Till och med arbete kan man sköta hemifrån via sin dator.

Detta är så klart på många sätt positivt. Det blir till exempel lättare att träffa nya människor och det är lättare att hålla kontakten. Många träffar idag även sin partner via appar och hemsidor av olika slag. Det finns dock även mycket kritik mot vad som skulle kunna kallas för IT-samhället. Till exempel att mänsklig kontakt öga mot öga byts ut mot kontakt med andra via en skärm, och att många använder sig av internet för att anonymt vara elaka och trakassera folk, vilket de kanske inte skulle ägna sig åt om samma kontakt skedde öga mot öga.

IT-samhället

IT-samhället har växt fram oerhört fort och är ett relativt nytt fenomen i mänsklighetens historia. Många anser därför att det är för tidigt att dra några slutsatser om vad det egentligen kommer att leda till. Utvecklingen sker oerhört snabbt och varje år kommer ny teknik som är bättre och snabbare än den som kom året innan. Det märks kanske tydligast i olika data- och tv-spel, om man till exempel bara jämför den grafik som fanns för tio år sedan med den som finns idag är det en oerhörd skillnad. Från att bara en bråkdel av alla människor i världen hade internet innan 90-talet är det idag något som i stort sett alla använder sig av. Eftersom IT har att göra med spridning och förvaring av information är det många som jämför det med tryckpressens betydelse för mänskligheten.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Back To Top